1. Mateřská Škola
Horní Bříza – ves

Kdo jsme

Naše mateřská škola se nachází v dolní části města Horní Bříza, je čtyřtřídní, tři třídy jsou v hlavní budově, další třída je na nedalekém odloučeném pracovišti. Obě pracoviště mají vlastní zahradu s herními prvky. Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna.

Země je náš domov
 Využíváme ve výchovně vzdělávací práci  poznatky o životě na naší Zemi, jak je důležité mít kolem sebe zdravé prostředí a své zdraví si upevňovat pohybem a radostí. Poznáváme hlavní znaky ročních období, změny v přírodě. Dbáme na každodenní dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Využíváme co nejvíce formu učení prožitkem. Zapojujeme děti do vytváření pravidel třídy a učíme se respektu. Vedeme děti k péči o bylinkový záhonek na zahradě MŠ.

Zájmové aktivity v mateřské škole
Nabízíme dětem lekce angličtiny, předplaveckou výuku, lekce ledního bruslení. Rádi jezdíme do solné jeskyně na Vísky. Účastníme se exkurzí, výukových a vzdělávacích programů. Jezdíme na ozdravný pobyt do Orlovic na Šumavě. Spolupracujeme s městskou policií, hasiči, Zoo Plzeň, Masarykovo základní školou v Horní Bříze. Jsme součástí celoročního projektu ,,Recyklohraní“.