Aktuality Papoušků

Provoz třídy Papoušků

Z provozních důvodů jsou děti ze třídy Papoušků (dle věku) rozděleny do tříd Berušek, Motýlků a Dráčků.

Individuální procvičování pokračuje i nadále.